15. feb. 2015

Mellerud

Om noen lurer...??
Når det gjelder føreforholdene mellom Elverum /Norge og Mellerud /Sverige så er det helt klart hvem som er vinneren!!