18. feb. 2012

Koia

Er en tur på Koia i Grundsetmarka...

13. feb. 2012

Shopping

Har startet så smått med litt innkjøp til fiskesesongen 2012...