17. aug. 2012

Femund

Team Grønkilen rapporterer om fint vær, men fisken uteblir.