15. okt. 2009

Ting og Tang

Fikk nye sneller og flere av de nye utløserne jeg har brukt i år. De
løser kun ut ved fisk, er ikke mulig at den løser ut uten at fisk
går på agnet, - helt geniale utløsere.