24. jul. 2009

Storsjøen

Litt sik fiske på campingen. 38 stk hittil i dag.