19. juli 2009

Storsjøen

Team Festus er ute og prøver fisken her er dagens første.