4. aug. 2008

Femund og Gutulisjøen

Geir Magne S med fin fangst. Ørret, røye,harr og abbor.