24. juni 2008

Storsjøen

Ble munk i dag. Ikke ett bett på 5 timer.