17. juli 2009

Femund

Team Grønkilen. Fisk nr 4 på de nye slukene vi har fått tak i.