17. juli 2009

Femund

En ørret til rapporterer Team Grønkilen. Ser ut til att de nye slukene vi fikk tak i er bra gitt.