30. nov. 2017

Veneren

Da har Team Findus
2 fine i balja, største på ca 7,5 kg. Gratulerer med fin fangst.