1. mars 2014

Støtte

Støtter klubben jeg er medlem av med og kjøpe ett merke. Pengene går til utsetting av fisk.
En fin sak som alle kan gjøre.