19. juni 2010

Storsjøen

Nå blåser det bra på sjøen...- Posted using BlogPress from my iPhone/Team Fisherman/Ola