12. juni 2010

NM / Mjøsa

Starten går kl 18:00
Vi fikk start nr...- Posted using BlogPress from my iPhone/Team Fisherman/Ola