3. apr. 2010

Storsjøen

Svenn erik med en pen ørret på storsjøen i dag..vi har fått noen
røyer og sik også, forteller Runar...