10. aug. 2009

StorSjøen

Her klippes det fettfinner på ørretene før dem settes ut i
Storsjøen.