1. jul. 2009

Storsjøen

Team Festus er ute på sjøen en tur.