23. sep. 2008

Høstdreggen Hamar Fiskerforening

Konkurranseregler og vedtekter høstdreggen

HØSTDREGGEN 2008

Høstdreggen arrangeres av Hamar Fiskerforening Premieutdeling med fremvisning av fangst skjer skjer på HFF’s foreningshytte Fagervik direkte etter innveiing. Konkurransen inngår også som siste del i konkurransen om sammenlagtseieren i Vår- og Høstdreggen. Hvis ambisjoner om sammenlagtseier, bør man selvsagt være med på både Vår- og Høstdreggen!

KONKURRANSEREGLER:


Maksimalt 4 sluker pr. båt, maks. 4 treblekroker pr. sluk. Kun ørret teller - minstemål 50,0 cm målt fra snutespiss til ytterste halespiss m/ utspredt hale. Djuprigg og planerboard er begge fullt tillatt. Bruk av alkohol under fiske er forbudt. Berusede fiskere diskvalifiseres. Juks eller forsøk på dette, medfører utstengelse fra alle dreggekonkurranser på Mjøsa i 2 år. Fartsbegrensning inntil 100 m fra land: maks. 5 knop. Utover dette gjelder offentlige lover og regler for vassdraget. Vandrepokal er forbeholdt medlemmer av HFF


PRAKTISKE OPPLYSNINGER


FISKETID:

Startskudd går første lørdag i oktober kl. 0800. Fangst må være innveid samme dag kl. 1700. Innveiing og utfylling av resultatkort skjer kun på HFF’s foreningshytte Fagervik på Jessnes.


STARTSTEDER:

Tilreisende oppfordres å bruke Hamar brygge som startsted. Følgende startsteder kan benyttes: Hamar -Hamar brygge-Påmelding, Jessnes-Fagervik-Påmelding, Stange -Gillundstranda-Påmelding. Innveiing skjer kun på FagervikPÅMELDING OG STARTKONTINGENT:

Påmelding og betaling av startkontingent skjer på de ulike startsteder fra kl. 0700-0800 første lørdag i oktober. Startkontingent senior kr. 200.- / junior kr. 100.- (t.o.m. 17 år). Husk at denne påmeldingsfolderen skal fremvises ved innveiing av fangst


KLASSER:

Senior: Størst fangst totalvekt, Junior:Størst fangst totalvekt, åpen klasse: Konkurransens største ørret. Klassene har separate resultatlister, og separat premieutdeling.Vandrepokal gis til størst samlet totalvekt fra Vår- og Høstdreggen, uansett klasse (krever medlemskap i HFF).


PREMIERING:

Premieutdeling skjer på HFF’s foreningshytte Fagervik direkte etter ferdig innveiing. I seniorklassen premieres 1/3 av deltakerne. I juniorklassen premieres de tre beste. De 3 første premier i senior- og juniorklassene er fastsatt. Deretter velges fra gavebordet. I åpen klasse premieres kun konkurransens største ørret. Vandrepokal for sammenlagtseieren i Vår- og Høstdreggen utdeles også, samt egne pokaler til klassevinnerne, største fisk og årets sammenlagtseier. Munkepremie trekkes tilfeldig blant munkene. Vi oppfordrer alle deltakere til å møte på premieutdelingen.