15. mars 2008

Veneren/Åmål

Ingar L rapporterer om 2 fisk som fikk leve videre, fett finne..
Men mange timer igjen å fiske før det er mørkt.