16. feb. 2008

Is fiske

Var en liten tur på glomma i dag for å lure noen sik. Den eneste som ble lurt var meg sjøl. Ikke en fisk å se.